Crash Course Kunstgeschiedenis

Meer dan 2500 jaar aan ontwikkelingen in de kunst, van de Oudheid tot nu: de westerse kunstgeschiedenis in één (mid)dag!
Tijdens de crash course wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd van de belangrijkste stromingen in de westerse kunstgeschiedenis aan de hand van de beroemdste kunstwerken uit de betreffende stijlperiodes.
De reader behorend bij deze crash course beschrijft puntsgewijs de belangrijkste kenmerken van de verschillende kunstwerken en de daarbij horende stijlstromingen.

Op aanvraag.

Categorieën: ,

Tijdens de crash course zullen de volgende stijlstromingen / periodes worden besproken:
– Griekse kunst
– Romeinse kunst
– de Middeleeuwen
– Renaissance
– Barok
– Neoclassicisme
– Romantiek
– Academisme
– Realisme
– Impressionisme
– Postimpressionisme
– Expressionisme
– Abstracte kunst
– Conceptuele kunst
– Surrealisme
– Abstract Expressionisme
– Pop Art
– Postmodernisme